Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 11-10-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 40
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 40
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 40
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 203
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 193
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 16
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)Phần 2
Tập 7
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 46
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 203
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 37
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 6
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 4
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 203
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 39
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 13
09:00Style Chat 2018
Số 41
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 249
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 40
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 10
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 203
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 37
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 41
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 8
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 36
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 39
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 203
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 15
16:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 35
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 40
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 8
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 203
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 41
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 305
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 9
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 204
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 38
20:50Góc Làm Đẹp 2018
Số 41
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ 74T)
Tập 10
22:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 40
22:30Style Chat 2018
Số 41
23:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc 62T)
Tập 1