Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 14-6-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 22
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 23
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 23
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 118
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 74
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 169
03:00Những ngã rẽ vào đời (Việt Nam 31T)
Tập 1
04:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 45
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 118
05:00Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T)
Tập 8
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 188
07:00Hãy nói về tình yêu (Việt Nam 36T)
Tập 9
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 118
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 22
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 48
09:00Style Chat 2018
Số 24
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 147
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 23
10:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 23
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 198
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 118
11:30Hãy nói về tình yêu (Việt Nam 36T)
Tập 27
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 24
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 59
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 22
14:00Vợ Hàng Xóm( Hàn Quốc 29T)
Tập 4
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 118
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 161
16:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 21
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 22
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 198
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 118
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 24
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 186
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 69
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 119
19:50Hãy nói về tình yêu (Việt Nam 36T)
Tập 28
20:50Góc Làm Đẹp 2018
Số 24
21:15Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 28T)
Tập 17
22:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 23
22:30Style Chat 2018
Số 24
23:00Giá Phải Trả (Việt Nam 35T)
Tập 8