Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 18-7-2019

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2019_Số 27 PL
00:15Hài Dân Gian 2019_Số 21 PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 136
02:00Phim Hậu Trường Vui Nhộn 62T_ (HQ)PL_Tập 55
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 86
03:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 15
04:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) PL_Tập 3
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 136
05:00Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 14PL
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 86
07:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 12
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 136
08:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 27 PL
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL_Số 91
09:05Style Chat 2019_Số 29PL
09:15Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 39PL
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 131PL
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 136
11:30Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 15PL
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 123 PL
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28PL
14:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) Tập 31 PL
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 136
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 89
16:00Góc Làm Đẹp 2019_Số 27 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 124 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 136
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 29 PL
17:50Phim Bà Trùm 32T_(DL)PM_ Tập 13
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 124PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM - Số 137
19:50Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 16PM
20:50Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PM
21:15Phim Ông Bố Nội Trợ (81T)PM_Tập 32
22:15Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
22:30Style Chat 2019_Số 29 PL
22:50Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 15PL