Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 20-12-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 50
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 50 PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 50 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 253
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 50
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 3
03:45Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 253
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
06:05Nhịp Sống 24h PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 41
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 4
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 253
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 49
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 46
09:05Style Chat 2018
Số 51PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 46 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 253
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 50 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 38 PL
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 50PL
14:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 253
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 43
16:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 50 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 38 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 253
17:30Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 47 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 254
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
20:50Góc Làm Đẹp 2018
Số 51 PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
22:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
22:30Style Chat 2018
Số 51 PL
23:05Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL