Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 20-9-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 37
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 37
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 37
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 188
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 172
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 4
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)
Tập 30
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 34
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 188
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 16
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 247
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)
Tập 28
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 188
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 36
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 3
09:00Style Chat 2018
Số 38
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 231
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 37
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 253
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 188
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 17
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 38
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 101
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 35
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 22
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 188
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 3
16:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 32
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 37
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 254
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 185
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 38
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 284
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 113
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 189
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 18
20:50Góc Làm Đẹp 2018
Số 38
21:15Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 58
22:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 37
22:30Style Chat 2018
Số 38
23:00Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T)
Tập 10