Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 22-11-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 46
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 46
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 46
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 233
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai (Hàn Quốc 88T) Tập 1
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 36
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)Phần 2 Tập 37
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ 74T) Tập 14
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 233
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3 Tập 29
06:05Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 32
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2 Tập 34
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 233
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 45
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 34
09:00Style Chat 2018
Số 47
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) Tập 285
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 46
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 34
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 233
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3 Tập 29
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 46
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 26
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 46
14:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ 74T) Tập 19
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 233
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 34
16:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 46
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 46
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 23
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 233
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47
18:00Bước Tới Ngày Mai 88T (Hàn Quốc) Tập 23
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 28
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 234
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3 Tập 30
20:50Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
21:00Ngọt Ngào Tình Cha(HQ 74T) Tập 40
22:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 46
22:30Style Chat 2018
Số 46
23:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc 62T) Tập 31