Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 25-4-2019

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2019
Số 15 PL
00:15Hài Dân Gian 2019
Số 13 PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 16 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 76
02:00Phim Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (TQ)PL
Tập 29
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 73
03:00Hợp Đồng Định Mệnh_33T)PL
Tập 18
04:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
Tập 45
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 76
05:00Phim Trại Cá Sấu (30T)
Tập 5PL
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 74
07:00Hợp Đồng Định Mệnh_33T)PL
Tập 15
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 76
08:30Góc Làm Đẹp 2019
Số 15 PL
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 79
09:05Style Chat 2019
Số 17PL
09:10Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL
Tập 87
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2019
Số 15PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 87PL
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 76
11:30Phim Trại Cá Sấu (30T)
Tập 6PL
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2019
Số 17 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 87 PL
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 16PL
14:00Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PL
Tập 73
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 76
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 77
16:00Góc Làm Đẹp 2019
Số 15 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2019
Số 15PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 88 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL
Số 76
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2019
Số 17 PL
18:00Mình Yêu Nhau Đi 58T_(TQ)PM
Tập 50
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 88PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM
Số 77
19:50Phim Trại Cá Sấu (30T)
Tập 7PM
20:50Góc Làm Đẹp 2019
Số 16 PM
21:15Phim Chung Một Mái Nhà (80T) PM
Tập 74
22:15Hương Vị Cuối Tuần 2019
Số 15PL
22:30Style Chat 2019
Số 17 PL
23:25Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PL
Tập 75