Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 5 ngày 29-11-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 47 PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 238
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 8
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 42
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 2
Tập 42
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 19
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 238
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 36
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 36
07:15Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 39
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 238
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 46
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 35
09:05Style Chat 2018
Số 48PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 291
10:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 38 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 238
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 36
12:45Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 47 PL
12:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 29 PL
13:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47PL
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 26
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 238
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 35
16:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 47 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 29 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 238
17:30Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 30
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 31 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 239
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PM_Phần 3
Tập 37
20:50Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 45
22:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
22:30Style Chat 2018
Số 48 PL
23:15Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 36