Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 10-8-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 32
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 30
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 31
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 31
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 31
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 159
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 131
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 220
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 1
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 5
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 159
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 14
06:00Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 93
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Giá Phải Trả (Việt Nam 35T)
Tập 34
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 159
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 31
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 95
09:00Style Chat 2018
Số 32
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 196
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 31
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 95
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 159
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 15
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 32
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 222
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 31
14:00Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 29T)
Tập 10
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 159
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 215
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 30
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 31
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 95
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 159
17:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 32
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) PM
Tập 243
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 231 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 160
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)PM
Tập 16
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 32 PM
21:15Hậu trường vui nhộn(HQ 62T) PM
Tập 29
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 31
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 30
23:00Hợp đồng scandal (Việt Nam 33T)
Tập 14