Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 11-5-2018

GiờChương trình
00:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 17
00:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 17
00:45Style Chat 2018
Số 18
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 18
01:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 18
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 40
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 54
03:00Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 10
04:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 21
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 94
05:00Tinh thủ túc (59T)
Tập 33
06:002704 Bản Tin Thị Trường
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:30Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 178
07:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 18
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 94
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 19
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 174
09:00Style Chat 2018
Số 18
09:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 25
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 118
10:45Hài Dân Gian 2018
Số 18
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 54
11:45Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 28
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 19
13:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 18
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
13:30Hài Dân Gian 2018
Số 18
14:00Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 49
15:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 94
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h mien nam 2018
Số 53
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 18
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 179
17:30Sitcom Style Công Sở 2018
Số 119
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 152
19:00Giá phải trả (Việt Nam)
Tập 29
19:45Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T)
Tập 8
20:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 95
21:30GameShow Đào Thoát
Số 3
22:00Sitcom Đàn ông sau 5h
Tập 175
22:45Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 19
23:00Vợ Hàng Xóm (Hàn Quốc 29T)
Tập 13