Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 14-12-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 50 PL
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 49
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 49PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 50 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 249
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 23
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 50
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 3
Tập 3
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 30
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 249
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 11
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 41
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:15Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 50
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 249
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 49
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 42
09:05Style Chat 2018
Số 50PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 304
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 49 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 37 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 249
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 11
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 50 PL
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 50 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 45
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 49PL
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 41
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 249
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 43
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 49PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 33PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 249
17:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 50 PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 45
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 49 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 250
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 12
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 56
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 36PM
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 50 PL
22:50Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 47