Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 19-10-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 42
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 41
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 41
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 41
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 42
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 209
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 201
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 17
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)Phần 2
Tập 13
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 52
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 209
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 45
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 11
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 10
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 209
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 41
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 19
09:00Style Chat 2018
Số 42
09:45Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 256
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 41
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 13
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 209
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 45
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 42
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 42
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 13
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 41
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 47
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 209
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 22
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 41
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 41
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 11
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 209
17:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 42
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 313
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 14
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 210
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 46
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 42
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ 74T)
Tập 16
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 12
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 35
23:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc 62T)
Tập 7