Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 19-7-2019

GiờChương trình
00:00Style Chat 2019_Số 29 PL
00:15Góc Làm Đẹp 2019_Số 27
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
01:20Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 137
02:00Phim Hậu Trường Vui Nhộn 62T_ (HQ)PL_Tập 56
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 87
03:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 16
04:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) PL_Tập 4
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 137
05:00Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 15PL
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 87
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 13
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 137
08:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL_Số 92
09:05Style Chat 2019_Số 28PL
09:15Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 40PL
10:15Hài Dân Gian 2019_Số 21 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 117PL
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 137
11:30Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 16PL
12:45Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 29 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_số 143
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
14:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) Tập 32 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 137
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 90
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 28 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 27PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 125PL
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 137
17:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
17:50Phim Bà Trùm 32T_(DL)PM_ Tập 14
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 144 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2019 PM - Số 138
19:50Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 17PM
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 28PM
21:15Phim Ông Bố Nội Trợ (81T)PM_Tập 33
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì_Số 126PM
22:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
22:50Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 16PL