Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 21-12-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 51 PL
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 50
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 50 PL
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 51 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 254
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 51
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 3
03:45Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 254
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
06:05Nhịp Sống 24h PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 42
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 5
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 254
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 50
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 47
09:05Style Chat 2018
Số 51PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 50 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 40 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 254
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 51 PL
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 51 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 49
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
14:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 254
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 44
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 50 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 36PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 254
17:30Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 53 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 255
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 51PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 39PM
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 50 PL
23:05Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL