Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 21-9-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 38
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 37
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 37
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 37
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 38
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 189
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 173
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 5
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)
Tập 31
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 35
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 189
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 17
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 111
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)
Tập 29
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 189
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 36
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 4
09:00Style Chat 2018
Số 38
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 232
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 37
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 113
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 189
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 18
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 38
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 246
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 37
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 23
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 189
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 4
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 32
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 37
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 113
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 186
17:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 38
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 285
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 255
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 190
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 19
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 38
21:15Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 59
22:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 37
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 32
23:00Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T)
Tập 11