Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 23-11-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 47
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 46
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 46
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 46
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 234
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai (Hàn Quốc 88T) Tập 2
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 37
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)Phần 2 Tập 38
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ 74T) Tập 15
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 234
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3 Tập 30
06:05Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 26
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2 Tập 35
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 234
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 46
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 35
09:00Style Chat 2018
Số 47
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) Tập 286
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 46
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 28
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 234
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3 Tập 30
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 33
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 46
14:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ 74T) Tập 20
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 234
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 35
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 46
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 46
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 23
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 234
17:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
18:00Bước Tới Ngày Mai 88T (Hàn Quốc) Tập 24
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 34
19:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 235
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 3 Tập 31
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47
21:00Ngọt Ngào Tình Cha(HQ 74T) Tập 41
22:00Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 27
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 45
23:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc 62T) Tập 32