Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 27-10-2017

GiờChương trình
00:00Hài Dân Gian
Số 155
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 24
01:30Style Chat
Số 47
02:00Phim Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 52
02:45Sitcom Tạp Đàn Ông Sau 5h
Số 92
03:00Hào Quang Nghiệt Ngã (HQ 29T)
Tập 16
04:00Phim Hoa Đồng Nội (VN 40T)
Tập 39
04:45Chuyện show biz.bt -
Số 939
05:00Phim Dâu Trăm Họ (VN 35T)
Tập 22
06:002710 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 79
07:00Hoa Đồng Nội (40T)
Tập 31
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt -
Số 933
08:30Style Chat
Số 47
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 47
09:00Góc làm đẹp 36.2017
09:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Tập 10
09:45Phim Những ngã rẽ vào đời (VN 31T)
Tập 11
10:45Hài dân gian
Số 156
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h Miền Nam
Số 82
11:45Trò chơi trẻ thơ (Pakistan 50T)
Tập 11
12:45Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 24
13:00Hài Dân Gian
Số 156
14:00Chuyện show biz.bt -
Số 939
14:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 66
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 24
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 98
17:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Tập 58
18:00Phim Tình thủ túc (Paskitan 59T)
Tập 19
19:00Phim Đò Dọc (Việt Nam 32T)
Tập 5
19:45Chị Dâu Của Tôi (Thái Lan 53T)
Tập28
20:45Chuyện show biz.bt -
Số 941
21:30Hương Vị Cuối Tuần
Số 7
21:45Style Chat
Số 48
22:00Sitcom Style Công Sở -
Số30
22:45Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 24
23:00Phim Vương Quốc Trái Tim (27T)
Tập 12
23:30Ca Nhạc (Pm)
Acoustic Live Pl Số 14