Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 30-11-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 48 PL
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 239
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 9
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 43
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 2
Tập 43
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 20
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 239
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 37
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 29
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:15Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 40
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 239
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 47
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 36
09:05Style Chat 2018
Số 48PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 292
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 47 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 31 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 239
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3
Tập 37
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PL
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 37
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 27
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 239
15:40Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 36
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 47 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 47PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 27PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 239
17:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 48 PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 31
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 42 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 240
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PM_Phần 3
Tập 38
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 48PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 46
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 30PM
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 48 PL
23:15Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 37