Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 6 ngày 7-12-2018

GiờChương trình
00:00Style Chat 2018
Số 49 PL
00:15Góc Làm Đẹp 2018
Số 48
00:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 48PL
01:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
01:20Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 244
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 16
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 44
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 2
Tập 48
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 25
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 244
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 4
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 39
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:45Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 2 Tập 45
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 244
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 48
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL
Số 37
09:05Style Chat 2018
Số 49PL
09:15Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn_(Ấn Độ_324T) PL
Tập 298
10:15Hài Dân Gian 2018
Số 48 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 34 PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 244
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 4
12:45Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 49 PL
13:15Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 41
13:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 48PL
13:45Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 34
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 244
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 37
16:00Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 48 PL
16:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 48PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 30PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 244
17:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 38
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 45 PM
19:30Chuyện show biz.bt 2018 PM
Số 245
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 5
20:50Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 49PM
21:15Ngọt Ngào Tình Cha(HQ - 74T) PM
Tập 51
22:15Sitcom Công Sở Truyền Kì
Số 33PM
22:30Góc làm đẹp 2018
Số 48 PL
23:05Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 42