Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 11-8-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 31
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 31
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 32
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 160
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 132
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 221
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 2
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 6
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 160
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 15
06:00Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 224
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Giá Phải Trả (Việt Nam 35T)
Tập 35
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 160
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 32
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 96
09:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 32
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 197
10:15Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 31
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 230
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 160
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 16
12:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 32
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 84
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 31
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 29T)
Tập 11
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 160
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 216
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 31
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 231
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 160
17:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 32
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T) PM
Tập 244
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 96 PM
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 31
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)PM
Tập 17
20:50Chuyện show biz.DB 2018
Số 32 PM
21:15Hài Dân Gian 2018
Số 32 PM
22:15GameShow Đào Thoát PM
Số 16
23:00Hợp đồng scandal (Việt Nam 33T)
Tập 15