Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 13-10-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 41
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 40
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 41
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 205
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 195
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 18
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)Phần 2
Tập 9
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 48
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 205
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 39
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 9
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 6
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 205
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 41
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 15
09:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 41
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 251
10:15Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 40
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 11
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 205
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 39
12:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 41
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 9
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 40
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 41
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 205
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 17
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 41
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 9
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 205
17:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 41
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 307
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 11
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 41
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 40
20:50Chuyện show biz.DB 2018
Số 41
21:15Hài Dân Gian 2018
Số 41
22:15GameShow Đào Thoát
Số 25
23:00Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc 62T)
Tập 3