Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 15-12-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 50
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 49 PL
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 49 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 250
02:00Phim Bước Tới Ngày Mai_(Hàn Quốc_88T) PL
Tập 24
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 51
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PLPhần 3
Tập 4
04:00Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 31
04:45Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 250
05:00Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 12
06:05Bản Tin Thị Trường PM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 42
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:15Hồ sơ Lửa (Việt Nam_128T)PL_Phần 3 Tập 1
08:00Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 250
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 50
08:45Tiếp Sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Xuân Nơi Đảo Xa PM
10:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
10:15Bắt Mạch Tình Yêu
Số 47 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 47PL
11:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 250
11:30Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PL_Phần 3
Tập 12
12:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2018
Số 50 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 36 PL
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 49 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:15Ngọt Ngào Tình Cha (HQ - 74T) PL
Tập 42
15:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 250
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL
Số 44
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 50PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 36 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2018 PL
Số 250
17:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 50PL
17:50Bước Tới Ngày Mai 88T_ (Hàn Quốc)PM
Tập 46
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 45 PM
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 50 PL
19:50Sóng Gió Gia Đình (Việt Nam_34T)PM_Phần 3
Tập 13
20:50Chuyện show biz.DB 2018
Số 50PM
21:20Hài Dân Gian 2018
Số 50 PM
22:15I Can Do That PM
Số 2
22:50Hậu Trường Vui Nhộn (Hàn Quốc_62T)PL
Tập 48