Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 18-3-2017

GiờChương trình
00:00Tạp Chí Thời Trang (17S)
Số 11
00:451 ngay cung PC
Số 154
01:00Gia Đình Style
Số 91
01:30Chuyện show biz.bt
Số 780
02:00Phim ANAYA (Paskitan 23T)
Tập 9
02:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 10
03:00Phim Tên Em Hoa Mẫu Đơn (Pakistan 324T)
Tập 181
03:45Tạp Chí Thời TrangSố 5
04:00Tạp Chí Thời Trang
số 5
04:15Phim Hiệp Sỹ Giữa Đời Thường (VN 32T)
Tập 5
04:45Chuyện show biz.bt
Số 780
05:00Chuyện show biz.bt
Số 780
05:15Phim Những Ngã Rẽ Vào Đời (VN31T)
Tập 4
06:001803 Bản Tin Thị Trường
06:051803 Bản Tin Thị Trường
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
06:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 4
07:00Hài Dân Gian
Số 124
08:00Chuyện show biz.bt
Số 780
08:15Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 102
08:45Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 102
09:00Tạp Chí Thời Trang (13S)
Số 7)
09:45Phim Dấu Cộng Trái Tim (VN 32T)
Tập 1
10:451 ngày cùng PC.14so 155
11:00Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 128
11:45Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 287
12:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 66
13:001 ngày cùng PC
Số 155
13:151 ngày cùng PC.14so 155
13:30Mối Tình Đầu(13S)
Số 10
13:45Mối Tình Đầu(13S)
Số 10
14:00ANAYA
Tập 9
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:15ANAYA (Paskitan 23T )
Tập 9
15:00Chuyện show biz.bt
Số 780
15:15Chuyện show biz.DB
15:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 13
16:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 66
17:00Sitcom Style Công Sở
Số 178
17:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Số 64
18:00Phim Tình Yêu Còn Mãi (HQ 55T)
Tập 9
18:501803 Thời Tiết
19:00Phim Đò Dọc (VN 32T)
Tập 17
20:00Phim Tên Em Là Hoa Mẫu Đơn (Paskitan 324T)
Tập 288
20:50Chuyện show biz.DB
Số 206
21:00Hài Dân Gian
Số 125
21:15Hài dân gian
Số 125
22:15Bắt Mạch Tình Yêu
Số 66
23:00Phim Trò Chơi Trẻ Thơ (Paskitan 50T)
Tập 10
23:131803 Bản tin thời tiết
23:15Phim Trò Chơi Trẻ Thơ
Tập 10