Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 20-7-2019

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2019_Số 27
00:15Hài Dân Gian 2019_Số 23 PL
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
01:30Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 138
02:00Phim Hậu Trường Vui Nhộn 62T_ (HQ)PL_Tập 57
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 88
03:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 17
04:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) PL_Tập 5
04:45Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 138
05:00Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 16PL
06:05Nhịp Sống 24hPM
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 88
07:00Dâu Trăm Họ_33T)PL_Tập 14
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
08:00Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 138
08:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam PL_Số 93
09:05Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 28PL
09:15Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 41PL
10:15Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 132PL
11:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 138
11:30Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 17PL
12:45Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 28PL
12:50Nghệ Sỹ Đường Phố 2019_Số 29 PL
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 124 PL
13:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
14:00Phim Ông Bố Nội Trợ (81T) Tập 33 PL
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
15:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 138
15:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_PL_Số 91
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29PL
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN_số 125 PL
17:15Chuyện show biz.bt 2019 PL - Số 138
17:30Hương Vị Cuối Tuần 2019_Số 28PL
17:50Phim Bà Trùm 32T_(DL)PM_ Tập 15
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018_số 125 PM
19:30Phim Ngắn Nếu Có Kiếp Sau PL
19:50Phim Kẻ Thù Của Phụ Nữ (39T) _Tập 18PM
20:50Chuyện show biz.DB 2019 - Số 28PM
21:20Hài Dân Gian 2019_Số 28 PM
22:15Bắt Mạch Tình Yêu 2019_Số 29 PL
22:30Góc Làm Đẹp 2019_Số 28 PL
22:50Mình Yêu Nhau Đi 58T_ (HQ)PL_Tập 17PL