Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 21-7-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 28
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 28
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 29
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 150
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 118
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 209
03:00Dâu trăm họ (Việt Nam 33T)
Tập 25
04:00Hào Quang Nghiệt Ngã (TL 29T)
Tập 25
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 150
05:00Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T)
Tập 23
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 212
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Giá Phải Trả (Việt Nam 35T)
Tập 25
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 150
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 29
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 86
09:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 29
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 185
10:15Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 28
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 218
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 150
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 2
12:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 29
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 75
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 28
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T)
Tập 19
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 150
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 201
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 28
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 219
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 150
17:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 29
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 230
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 85
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 28
19:50Hồ sơ Lửa (Việt Nam 200T)
Tập 3
20:50Chuyện show biz.DB 2018
Số 29
21:15Hài Dân Gian 2018
Số 29
22:15GameShow Đào Thoát
Số 14
23:00Giá Phải Trả (Việt Nam 35T)
Tập 35