Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 22-9-2018

GiờChương trình
00:00Góc Làm Đẹp 2018
Số 37
00:15Hài Dân Gian 2018
Số 37
01:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 38
01:30Chuyện show biz.bt 2018
Số 190
02:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 174
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 6
03:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)
Tập 32
04:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 36
04:45Chuyện show biz.bt 2018
Số 190
05:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 18
06:00Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 248
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T)
Tập 30
08:00Chuyện show biz.bt 2018
Số 190
08:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 37
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 5
09:00Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 38
09:30Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 233
10:15Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 37
11:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 254
11:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 190
11:30Hồ sơ Lửa (Việt Nam 128T) Phần 2
Tập 19
12:45Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 38
13:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 102
13:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 37
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Hậu trường vui nhộn(HQ 62T)
Tập 24
15:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 190
15:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 5
16:00Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 37
16:50Sitcom Đàn Ông Sau 5h HN
Số 255
17:15Chuyện show biz.bt 2018
Số 187
17:30Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 38
18:00Phim Tên em Hoa Mẫu Đơn (Ấn Độ 324T)
Tập 286
19:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam 2018
Số 114
19:30Góc Làm Đẹp 2018
Số 37
19:50Bắt Mạch Tình Yêu 2018
Số 38
20:00Truyền hình trực tiếp trung thu Chú Cuội Chơi Trăng 2018
21:15Hương Vị Cuối Tuần 2018
Số 38
22:15GameShow Đào Thoát
Số 22
23:00Cô Dâu Mất Tích (Hàn Quốc 22T)
Tập 12