Lịch phát sóng VTVcab 12 – Style TV HD thứ 7 ngày 28-10-2017

GiờChương trình
00:00Style Chat
Số 48
00:45Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 24
01:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 99
01:30Chuyện show biz.bt -
Số 940
02:00Phim Lửa Tình (Hàn Quốc 79T)
Tập 53
02:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 77
03:00Hào Quang Nghiệt Ngã (HQ 29T)
Tập 17
04:00Phim Hoa Đồng Nội (VN 40T)
Tập 40
04:45Chuyện show biz.bt -
Số 940
05:00Phim Dâu Trăm Họ (VN 35T)
Tập 23
06:002810 Bản Tin Thị Trường
06:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 95
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD
07:00Hài Dân Gian
Số 156
07:45Style Chat
Số 48
08:00Chuyện show biz.bt -
Số 934
08:30Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 24
08:45Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 48
09:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 97
09:45Phim Những ngã rẽ vào đời (VN 31T)
Tập 12
10:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 98
11:00Sitcom Đàn ông Sau 5h
Số 98
11:45Trò chơi trẻ thơ (Pakistan 50T)
Tập 12
12:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 99
13:00Nghệ Sỹ Đường Phố
Số 24
13:30Góc làm đẹp 36.2017
lịch phát sóng VTVcab 12 - Style TV HD hôm nay
14:00Chuyện show biz.bt -
Số 940
14:30Sitcom Đàn Ông Sau 5h
Số 67
16:00Bắt Mạch Tình Yêu
Số 99
17:00Sitcom Đàn Ông Sau 5h Miền Nam
Số 84
17:30Sitcom Tạp Dề Nội Trợ
Tập 59
18:00Phim Tình thủ túc (Paskitan 59T)
Tập20
19:00Phim Đò Dọc (Việt Nam 32T)
Tập 6
19:45Chị Dâu Của Tôi (Thái Lan 53T)
Tập29
20:45Chuyện show biz.DB -
Số 238
21:30Hài Dân Gian
Số 157
21:45Style Chat
Số 48
22:00Góc làm đẹp
Số 36.2017
22:45Bắt Mạch Tình Yêu
Số 99
23:00Phim Vương Quốc Trái Tim (27T)
Tập 13