Lịch phát sóng VTVcab 18 – Thể thao Tin tức HD Chủ Nhật ngày 16-12-2018

GiờChương trình
00:00NBA Action 50 - 18
00:30Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Fulham vs West Ham
02:30Tạp chí Olympic
Người hùng bất ngờ P3
03:00ATP World Tour 500 Swiss Indoor Basel
Tứ kết 4 Phát lại
04:30Premier League World 50 - 18
05:00BT Golfing Wolrd ( P lại T7)
05:15Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Wolverhampton vs Bournemouth Phát lại
06:45Thể thao cập nhật 6H45(Live)
07:00NBA 2018/2019 Regular Season Game 58
Detroit vs Boston
09:00BT Golfing Wolrd ( P lại T7)
09:15Premier League World 50 - 18
09:45Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Fulham vs West Ham Phát lại
11:15BT Golfing Wolrd Live
11:30Nhật ký AFF Cup Phát lại
11:453T Golf: Pitch khi bóng vào vị trí khó
12:00Thể thao cập nhật 12H (Live)
12:15BT Golfing Wolrd ( P lại)
12:30Muôn màu thể thao
Nguyễn Phú Hoàng - Bóng rổ
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD
12:45Thể thao cập nhật 12H ( P lại)
13:00ATP World Tour 500 Swiss Indoor Basel
Tứ kết 4 Phát lại
14:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
14:45NBA Action 50 - 18
15:15Thể thao cập nhật 12H ( P lại)
15:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
15:45Thời tiết & Thể thao 13H45 ( P lại)
16:00Footbrazil 50 - 18
16:30Góc Khuất
Nguyễn Hữu Thắng Phát lại
17:15Thích thì thử
Aikido
17:30Nhật ký AFF Cup Phát lại
17:45Premier League World 50 - 18
18:15Muôn màu thể thao
Nguyễn Phú Hoàng - Bóng rổ
18:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
18:45NBA News
19:00Thời tiết & Thể thao 13H45 ( P lại)
19:15BT Golfing Wolrd ( P lại)
19:30Premier League World 50 - 18
20:00Thể thao cập nhật 12H ( P lại)
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD hôm nay
20:15NBA News ( P lại)
20:30Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Southampton vs Arsenal
22:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
22:45NBA News ( P lại)
23:00NBA Action 50 - 18
23:30Muôn màu thể thao
Nguyễn Phú Hoàng - Bóng rổ
23:45NBA News ( P lại)
18:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
18:45NBA News ( Đã ghi hình)
19:00Thời tiết & Thể thao 13H45 ( P lại)
19:15BT Golfing Wolrd ( P lại)
19:30Premier League World 50 - 18
20:00Thể thao cập nhật 12H ( P lại)
20:15NBA News ( P lại)
20:30Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Southampton vs Arsenal
22:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
22:45NBA News ( P lại)
23:00NBA Action 50 - 18
23:30Muôn màu thể thao
Nguyễn Phú Hoàng - Bóng rổ
23:45NBA News ( P lại)