Lịch phát sóng VTVcab 18 – Thể thao Tin tức HD thứ 2 ngày 20-3-2017

GiờChương trình
00:00Công chúa Ori P2
tập 06
00:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 08
01:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 13
01:30Paddelpop
Thế giới đại dương
02:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 38
02:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 16
03:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 14
03:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 23
04:005S Online
tập 104
04:30Gia đình phép thuật P1
Tập 248
05:00Công chúa Ori P2
tập 07
05:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 09
06:00Công chúa Ori P2
tập 06
06:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 08
07:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 13
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD
07:30Chú mèo máy Rockey
tập 38
08:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 38
08:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 16
09:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 14
09:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 23
10:005S Online
tập 104
10:30Gia đình phép thuật P1
Tập 248
11:00Công chúa Ori P2
tập 07
11:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 09
12:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 14
12:30Chú mèo máy Rockey
tập 39
13:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 39
13:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 17
14:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 15
14:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 24
15:005S Online
tập 105
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD hôm nay
15:30Gia đình phép thuật P1
Tập 249
16:00Công chúa Ori P2
tập 08
16:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 10
17:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 15
17:30Chú mèo máy Rockey
tập 40
18:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 40
18:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 18
19:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 16
19:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 25
20:005S Online
tập 106
20:30Gia đình phép thuật P1
Tập 250
20:45Chuyện kể bé nghe
Tập 38
21:00Công chúa Ori P2
tập 09
21:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 11
22:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 40
22:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 18
23:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 15
23:30Chú mèo máy Rockey
tập 40