Lịch phát sóng VTVcab 18 – Thể thao Tin tức HD thứ 3 ngày 1-1-2019

GiờChương trình
00:00Tổng hợp Hạng Nhất Anh 18/19
Vòng 25
00:30Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 20
Southampton vs Manchester City Phát lại
02:15Bản tin ( 20H)
Thế giới thể thao
02:45BT Golfing Wolrd ( P lại T2)
03:00Bóng chuyền QT Cúp TH Vĩnh Long 2018 Bảng A - Nam
TP Hồ Chí Minh - Malaysia Phát lại
04:30Bản tin ( 20H)
Thế giới thể thao
05:00NBA News ( P lại T2)
05:15NBA Action 52 - 18
05:45Thời tiết & Thể thao 5H45 Mới
06:00Bản tin ( 6H45) Live
Thế giới thể thao
06:30Thời tiết & Thể thao 5H45 P lại
06:45NBA News ( P lại T2)
07:00Bản tin ( 6H45) Plại
Thế giới thể thao
07:30Thời tiết & Thể thao 5H45 P lại
07:45BT Golfing Wolrd ( P lại T2)
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD
08:00Bản tin ( 6H45) Plại
Thế giới thể thao
08:30Tổng hợp Hạng Nhất Anh 18/19 Vòng 25
09:00Thích thì thử
KHOẺ & ĐẸP 10 - 18
09:15NBA News ( P lại T2)
09:30Tổng hợp Carabao Cup 18/19
Vòng Tứ kết
10:00Thời tiết & Thể thao 5H45 P lại+ ĐỆM
10:15BT Golfing Wolrd ( P lại T2)
10:30Bản tin ( 6H45) Plại
Thế giới thể thao
11:00Tổng hợp Hạng Nhất Anh 18/19
Vòng 25
11:30BT Golfing Wolrd ( P lại T2)
11:45Thời tiết & Thể thao 5H45 P lại
12:00Bản tin ( 6H45) Plại
Thế giới thể thao
12:30Góc Khuất
Nguyễn Minh Châu Phát lại
13:15Thích thì thử
KHOẺ & ĐẸP 10 - 18
13:30Bóng chuyền QT Cúp TH Vĩnh Long 2018 Bảng A - Nam
TP Hồ Chí Minh - Malaysia Phát lại
15:00Thời tiết & Thể thao 5H45 P lại
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD hôm nay
15:15NBA News ( P lại T2)
15:30Bản tin ( 6H45) Plại
Thế giới thể thao
16:00Tạp chí Golf
Golfing World 1/1 Mới
16:45NBA 2018/2019 Regular Season Game 71
Portland vs Philadelphia Phát lại
18:30Bản tin ( 6H45) Plại
Thế giới thể thao
19:00Premier League World 52 - 18
19:45Bản tin trong nước: Thể thao Việt Nam Live
20:00Bản tin ( 20H) Live
20:15Thế giới thể thao
20:30Bản tin trong nước: Thể thao Việt Nam Plại
20:45Bản tin ( 20H)
Thế giới thể thao
21:15Góc Khuất
Nguyễn Minh Châu Phát lại
22:00Bản tin trong nước: Thể thao Việt Nam Plại
22:15Bản tin ( 20H)
Thế giới thể thao
22:45NBA Action 52 - 18
23:15Bản tin trong nước: Thể thao Việt Nam Plại
23:30Bản tin ( 20H)
Thế giới thể thao