Lịch phát sóng VTVcab 18 – Thể thao Tin tức HD thứ 3 ngày 14-3-2017

GiờChương trình
00:00Công chúa Ori P1
tập 52
00:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 02
01:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 07
01:30Chú mèo máy Rockey
tập 35
02:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 32
02:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 10
03:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 08
03:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 17
04:005S Online
tập 98
04:30Gia đình phép thuật P1
Tập 242
05:00Công chúa Ori P2
tập 01
05:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 03
06:00Công chúa Ori P1
tập 52
06:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 02
07:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 07
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD
07:30Chú mèo máy Rockey
tập 35
08:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 32
08:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 10
09:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 08
09:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 17
10:005S Online
tập 98
10:30Gia đình phép thuật P1
Tập 242
11:00Công chúa Ori P2
tập 01
11:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 03
12:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 08
12:30Chú mèo máy Rockey
tập 36
13:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 33
13:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 11
14:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 09
14:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 18
15:005S Online
tập 99
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD hôm nay
15:30Gia đình phép thuật P1
Tập 243
16:00Công chúa Ori P2
tập 02
16:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 04
17:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 09
17:30Chú mèo máy Rockey
tập 37
18:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 34
18:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 12
19:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 10
19:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 19
20:005S Online
tập 100
20:30Gia đình phép thuật P1
Tập 244
20:45Chuyện kể bé nghe
Tập 25
21:00Công chúa Ori P2
tập 03
21:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 05
22:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 34
22:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 12
23:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 09
23:30Chú mèo máy Rockey
tập 37