Lịch phát sóng VTVcab 18 – Thể thao Tin tức HD thứ 3 ngày 18-12-2018

GiờChương trình
00:00Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Brighton & Hove vs Chelsea Phát lại
01:45Bản tin ( 20H)
Thế giới thể thao
02:15NBA News ( P lại T2)
02:30Premier League World 50 - 18
03:00ATP World Tour 500 Erste Bank Open
Bán kết 1 Phát lại
04:30Tạp chí Olympic
Người hùng bất ngờ P4
05:00NBA News ( P lại T2)
05:15Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Tottenham vs Burnley Phát lại
06:45Thể thao cập nhật 6H45(Live)
07:00Thời tiết & Thể thao 6H30 ( P lại)
07:15BT Golfing Wolrd ( P lại T2)
07:30Thể thao cập nhật 6H45 ( P lại)
07:45Thời tiết & Thể thao 6H30 ( P lại)
08:00Hành trình AFF Cup 2018 Phát lại
09:00BT Golfing Wolrd ( P lại T2)
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD
09:15Câu lạc bộ vĩ đại
Bayern Munich
09:45Ngoại hạng Anh 18/19 Vòng 17
Fulham vs West Ham Phát lại
11:15BT Golfing Wolrd Live
11:30Thời tiết & Thể thao 6H30 ( P lại)
11:45Trái bóng tròn
Nguyễn Văn Dũng
12:00Thể thao cập nhật 12H (Live)
12:15BT Golfing Wolrd ( P lại)
12:30Thích thì thử
KHOẺ & ĐẸP 08 - 18
12:45Thể thao cập nhật 12H ( P lại)
13:00ATP World Tour 500 Erste Bank Open
Bán kết 1 Phát lại
14:30Footbrazil 50 - 18
15:00Hành trình AFF Cup 2018 ( Version 15')
15:15Thể thao cập nhật 12H ( P lại)
15:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
15:45Thời tiết & Thể thao 13H45 ( P lại)
16:00Tổng hợp Hạng Nhất Anh 18/19
Vòng 22
lịch phát sóng VTVcab 18 - Thể thao Tin tức HD hôm nay
16:30Footbrazil 50 - 18
17:00Premier League World 50 - 18
17:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
17:45Tạp chí Golf
Golfing World 18/12 Mới
18:30BT Golfing Wolrd ( P lại)
18:45Trái bóng tròn
Nguyễn Văn Dũng
19:00Thời tiết & Thể thao 13H45 ( P lại)
19:15Game show Cuồng nhiệt cùng bóng đá 2017
FC Âu Cơ vs Yên Hoà 98 Plại
20:00Bản tin ( 20H) Live
Thế giới thể thao
20:30Hành trình AFF Cup 2018 ( Version 15')
20:45Góc Khuất
Lê Thuỵ Hải Phát lại
21:30Trái bóng tròn
Nguyễn Văn Dũng
21:45BT Golfing Wolrd ( P lại)
22:00Bản tin ( 20H)
Thế giới thể thao
22:30Hành trình AFF Cup 2018 ( Version 15')
22:45BT Golfing Wolrd ( P lại)
23:00Tổng hợp Ngoại hạng Anh 18/19
Vòng 17 Phát lại