Lịch phát sóng VTVcab 21 – Sao TV – Kênh Bibi+ Chủ Nhật ngày 12-2-2017

GiờChương trình
00:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 - tập 22
00:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny - tập 25
01:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P3- tập 03
01:30Phim hoạt hình
Tobot - Tập 79
02:00Phim hoạt hình
Biệt đội siêu chiến binh - tập 02
02:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú - tập 20
03:00HH_Teen đa sắc
Thế giới thú cưng vui nhộn P1 - tập 04
03:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 - tập 13
04:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online - tập 68
04:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 - Tập 211
05:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 - tập 23
05:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny - tập 26
06:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 - tập 22
06:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny - tập 25
07:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P3 - tập 03
07:30Phim hoạt hình
Tobot - Tập 79
08:00Phim hoạt hình
Biệt đội siêu chiến binh - tập 02
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+
08:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú - tập 20
09:00HH_Teen đa sắc
Thế giới thú cưng vui nhộn P1 - tập 04
09:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 - tập 13
10:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online - tập 68
10:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 - Tập 211
11:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 - tập 23
11:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny - tập 26
12:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P3- tập 04
12:30Phim hoạt hình
Tobot - Tập 80
13:00Phim hoạt hình
Biệt đội siêu chiến binh - tập 03
13:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú - tập 21
14:00HH_Teen đa sắc
Thế giới thú cưng vui nhộn P1 - tập 05
14:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 - tập 14
15:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online - tập 69
15:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 - Tập 212
16:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 - tập 24
16:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny - tập 27
17:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P3 - tập 05
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ hôm nay
17:30Phim hoạt hình
Tobot - Tập 81
17:45Câu hỏi - Tobot - Tập 81
18:00Phim hoạt hình
Biệt đội siêu chiến binh - tập 04
18:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú - tập 22
19:00HH_Teen đa sắc
Thế giới thú cưng vui nhộn P1 - tập 06
19:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 - tập 15
20:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online - tập 70
20:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 - Tập 213
20:45HH_Giấc mơ xanh
Chuyện kể bé nghe - Tập 02
21:00HH_Hoạt Hình
Công chúa Ori P1 - tập 25
21:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny - tập 28
22:00Phim hoạt hình
Biệt đội siêu chiến binh - tập 04
22:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú - tập 22
23:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P3 - tập 05
23:30Phim hoạt hình
Tobot - Tập 81
21:30Khám phá Châu Âu
Số 11
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 23
22:30V - League 2017Vòng 5
Sanna Khánh Hoà BVN vs Than Quảng Ninh
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 11
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 24