Lịch phát sóng VTVcab 21 – Sao TV – Kênh Bibi+ Chủ Nhật ngày 19-3-2017

GiờChương trình
00:00Công chúa Ori P2
tập 05
00:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 07
01:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 12
01:30Paddelpop
Thế giới đại dương
02:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 37
02:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 15
03:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 13
03:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 22
04:005S Online
tập 103
04:30Gia đình phép thuật P1
Tập 247
05:00Công chúa Ori P2
tập 06
05:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 08
06:00Công chúa Ori P2
tập 05
06:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 07
07:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 12
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+
07:30Paddelpop
Thế giới đại dương
08:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 37
08:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 15
09:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 13
09:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 22
10:005S Online
tập 103
10:30Gia đình phép thuật P1
Tập 247
11:00Công chúa Ori P2
tập 06
11:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 08
12:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 13
12:30Paddelpop
Thế giới đại dương
13:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 38
13:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 16
14:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 14
14:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 23
15:005S Online
tập 104
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ hôm nay
15:30Gia đình phép thuật P1
Tập 248
16:00Công chúa Ori P2
tập 07
16:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 09
17:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 14
17:30Paddelpop
Thế giới đại dương
18:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 39
18:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 17
19:00Thế giới thú cưng vui nhộn P2
tập 15
19:30Chú rùa ngốc nghếch P2
tập 24
20:005S Online
tập 105
20:30Gia đình phép thuật P1
Tập 249
20:45Chuyện kể bé nghe
Tập 30
21:00Công chúa Ori P2
tập 08
21:30Phim 12 con giáp Khu phố vui vẻ
tập 10
22:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 39
22:30Siêu người máy biến hình Rid
tập 17
23:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 14
23:30Paddelpop
Thế giới đại dương