Lịch phát sóng VTVcab 21 – Sao TV – Kênh Bibi+ Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
00:00Công chúa Ori P1
tập 01
00:30Siêu anh hùng Danny
tập 04
01:00Misstin và thị trấn phép thuật P2
tập 08
01:30Tobot
Tập 70
02:00Chiến thần vô cực
tập 21
02:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 51
03:00Winx_Công chúa phép thuật P6
Tập 09
03:30Cô bé người máy
tập 32
04:005S Online
tập 47
04:30Gia đình phép thuật P1
Tập 190
05:00Công chúa Ori P1
tập 02
05:30Siêu anh hùng Danny
tập 05
06:00Công chúa Ori P1
tập 01
06:30Siêu anh hùng Danny
tập 04
07:00Misstin và thị trấn phép thuật P2
tập 08
07:30Tobot
Tập 70
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+
08:00Chiến thần vô cực
tập 21
08:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 51
09:00Winx_Công chúa phép thuật P6
Tập 09
09:30Cô bé người máy
tập 32
10:005S Online
tập 47
10:30Gia đình phép thuật P1
Tập 190
11:00Công chúa Ori P1
tập 02
11:30Siêu anh hùng Danny
tập 05
12:00Misstin và thị trấn phép thuật P2
tập 09
12:30Tobot
Tập 71
13:00Chiến thần vô cực
tập 22
13:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 52
14:00Winx_Công chúa phép thuật P6
Tập 10
14:30Cô bé người máy
tập 33
15:005S Online
tập 48
15:30Gia đình phép thuật P1
Tập 191
16:00Công chúa Ori P1
tập 03
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ hôm nay
16:30Siêu anh hùng Danny
tập 06
17:00Misstin và thị trấn phép thuật P2
tập 10
17:30Tobot
Tập 72
17:45Câu hỏi Tobot
Tập 72
18:00Chiến thần vô cực
tập 23
18:30Chiến xa thần thú
tập 01
19:00Winx_Công chúa phép thuật P6
Tập 11
19:30Cô bé người máy
tập 34
20:005S Online
tập 49
20:30Gia đình phép thuật P1
Tập 192
20:45Chuyện kể bé nghe
Tập 114
21:00Công chúa Ori P1
tập 04
21:30Siêu anh hùng Danny
tập 07
22:00Chiến thần vô cực
tập 23
22:30Chiến xa thần thú
tập 01
23:00Misstin và thị trấn phép thuật P2
tập 17
23:30Tobot
Tập 72