Lịch phát sóng VTVcab 21 – Sao TV – Kênh Bibi+ thứ 2 ngày 23-1-2017

GiờChương trình
00:00Công chúa Ori P1
tập 02
00:30Siêu anh hùng Danny
tập 05
01:00Misstin và thị trấn phép thuật P2
tập 09
01:30Tobot
Tập 71
02:00Chiến thần vô cực
tập 22
02:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 52
03:00Winx_Công chúa phép thuật P6
Tập 10
03:30Cô bé người máy
tập 33
04:005S Online
tập 48
04:30Gia đình phép thuật P1
Tập 191
05:00Công chúa Ori P1
tập 03
05:30Siêu anh hùng Danny
tập 06
06:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 02
06:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 05
07:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 09
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+
07:30Phim hoạt hình
Chú mèo máy Rockey tập 06
08:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 22
08:30Phim hoạt hình
Biệt đội siêu chiến binh tập 52
09:00HH_Teen đa sắc
Winx_Công chúa phép thuật P6 Tập 10
09:30Phim hoạt hình
Cô bé người máy tập 33
10:00Phim hoạt hình
5S Online tập 48
10:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 Tập 191
11:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 03
11:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 06
12:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 10
12:30Phim hoạt hình
Chú mèo máy Rockey tập 07
13:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 23
13:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 01
14:00HH_Teen đa sắc
Winx_Công chúa phép thuật P6 Tập 11
14:30Phim hoạt hình
Cô bé người máy tập 34
15:00Phim hoạt hình
5S Online tập 49
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ hôm nay
15:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 Tập 192
16:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 04
16:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 07
17:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 11
17:30Phim hoạt hình
Chú mèo máy Rockey tập 08
18:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 24
18:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 02
19:00HH_Teen đa sắc
Winx_Công chúa phép thuật P6 Tập 12
19:30Phim hoạt hình
Cô bé người máy tập 35
20:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online tập 50
20:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 Tập 193
20:45HH_Giấc mơ xanh
Chuyện kể bé nghe Tập 115
21:00HH_Hoạt Hình
Công chúa Ori P1 tập 05
21:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 08
22:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 24
22:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 02
23:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 18
23:30Phim hoạt hình
Chú mèo máy Rockey tập 08