Lịch phát sóng VTVcab 21 – Sao TV – Kênh Bibi+ thứ 3 ngày 23-5-2017

GiờChương trình
00:00Winx Công chúa phép thuật P1
tập 18
00:30Chú rùa ngốc nghếch P1
tập 20
01:00Thế giới thú cưng vui nhộn P1
tập 01
01:30Nhóc Bill đáng yêu
tập 34
02:00Long thần hội đấu
tập 30
02:30Đội bảo vệ không gian
tập 35
03:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P2
tập 26
03:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 08
04:005Plus Online
tập 38
04:30Chuyện cổ tích Việt Nam
tập 32
05:00Winx Công chúa phép thuật P1
tập 19
05:30Chú rùa ngốc nghếch P1
tập 21
06:00Winx Công chúa phép thuật P1
tập 18
06:30Chú rùa ngốc nghếch P1
tập 20
07:00Thế giới thú cưng vui nhộn P1
tập 01
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+
07:30Nhóc Bill đáng yêu
tập 34
08:00Long thần hội đấu
tập 30
08:30Đội bảo vệ không gian
tập 35
09:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P2
tập 26
09:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 08
10:005Plus Online
tập 38
10:30Chuyện cổ tích Việt Nam
tập 32
11:00Winx Công chúa phép thuật P1
tập 19
11:30Chú rùa ngốc nghếch P1
tập 21
12:00Thế giới thú cưng vui nhộn P1
tập 02
12:30Nhóc Bill đáng yêu
tập 35
13:00Long thần hội đấu
tập 31
13:30Đội bảo vệ không gian
tập 36
14:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P3
tập 01
14:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 09
15:005Plus Online
tập 39
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ hôm nay
15:30Chuyện cổ tích Việt Nam
tập 33
16:00Winx Công chúa phép thuật P1
tập 20
16:30Chú rùa ngốc nghếch P1
tập 22
17:00Thế giới thú cưng vui nhộn P1
tập 03
17:30Nhóc Bill đáng yêu
tập 36
18:00Long thần hội đấu
tập 32
18:30Đội bảo vệ không gian
tập 37
19:00Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P3
tập 02
19:30Biệt đội siêu chiến binh
tập 10
20:005Plus Online
tập 40
20:30Chuyện cổ tích Việt Nam
tập 34
20:45Chuyện kể bé nghe
Tập 102
21:00Winx Công chúa phép thuật P1
tập 21
21:30Chú rùa ngốc nghếch P1
tập 23
22:00Long thần hội đấu 32
22:30Đội bảo vệ không gian
tập 37
23:00Thế giới thú cưng vui nhộn P1
tập 03
23:30Nhóc Bill đáng yêu
tập 36