Lịch phát sóng VTVcab 21 – Sao TV – Kênh Bibi+ thứ 5 ngày 7-12-2017

GiờChương trình
00:00Đội bảo vệ không gian
tập 3
00:30Thế giới thú cưng vui nhộn
tập 2
01:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 3
01:30Lạc vào hoang đảo
tập 19
02:00Phim 12 con giáp - khu phố vui vẻ
tập 20
02:30Đội bảo vệ không gian
tập 3
03:00Chiến xa thần thú
tập 4
03:30Paddelpop - Thế giới đại dương
tập 2
04:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 11
04:30Gia đình phép thuật - P1
tập 78
05:00SIêu anh hùng Danny
tập 3
05:30Thế giới thú cưng vui nhộn
tập 3
06:00Đội bảo vệ không gian
tập 2
06:30Thế giới thú cưng vui nhộn
tập 1
07:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 2
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+
07:30Lạc vào hoang đảo
tập 18
08:00Chiến xa thần thú
tập 2
08:30Đội bảo vệ không gian
tập 2
09:00Phim 12 con giáp
khu phố vui vẻ tập 20
09:30Paddelpop
Thế giới đại dương - tập 2
10:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 9
10:30Gia đình phép thuật - P1
tập 77
11:00SIêu anh hùng Danny
tập 2
11:30Thế giới thú cưng vui nhộn
tập 2
12:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 3
12:30Lạc vào hoang đảo
tập 19
13:00Chiến xa thần thú
tập 3
13:30Đội bảo vệ không gian
tập 3
14:00Phim 12 con giáp - khu phố vui vẻ
tập 21
14:30Paddelpop - Thế giới đại dương
tập 3
15:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 10
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ hôm nay
15:30Gia đình phép thuật - P1
tập 78
16:00SIêu anh hùng Danny
tập 3
16:30Thế giới thú cưng vui nhộn
tập 3
17:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 4
17:30Lạc vào hoang đảo
tập 20
18:00Chiến xa thần thú
tập 4
18:30Đội bảo vệ không gian
tập 4
19:00Phim 12 con giáp - khu phố vui vẻ
tập 22
19:30Paddelpop - Thế giới đại dương
tập 4
20:00Chú cáo nhỏ Yorang
tập 11
20:30Gia đình phép thuật - P1
tập 79
21:00SIêu anh hùng Danny
tập 4
21:30Thế giới thú cưng vui nhộn
tập 4
22:00Phim 12 con giáp - khu phố vui vẻ
tập 22
22:30Đội bảo vệ không gian
tập 4
23:00Biệt đội siêu chiến binh
tập 4
23:30Lạc vào hoang đảo
tập 20