Lịch phát sóng VTVcab 21 – Sao TV – Kênh Bibi+ thứ 7 ngày 4-2-2017

GiờChương trình
00:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 14
00:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 17
01:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 21
01:30Phim hoạt hình
Tobot Tập 75
02:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 34
02:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 12
03:00HH_Teen đa sắc
Winx_Công chúa phép thuật P6 Tập 22
03:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 tập 05
04:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online tập 60
04:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 Tập 203
05:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 15
05:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 18
06:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 14
06:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 17
07:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 21
07:30Phim hoạt hình
Tobot Tập 75
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+
08:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 34
08:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 12
09:00HH_Teen đa sắc
Winx_Công chúa phép thuật P6 Tập 22
09:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 tập 05
10:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online tập 60
10:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 Tập 203
11:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 15
11:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 18
12:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 22
12:30Phim hoạt hình
Tobot Tập 76
13:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 35
13:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 13
14:00HH_Teen đa sắc
Winx_Công chúa phép thuật P6 Tập 23
14:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 tập 06
15:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online tập 61
15:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 Tập 204
16:00Phim hoạt hình
Công chúa Ori P1 tập 16
lịch phát sóng VTVcab 21 - Sao TV - Kênh Bibi+ hôm nay
16:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 19
17:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 23
17:30Phim hoạt hình
Tobot Tập 77
17:45Câu hỏi Tobot Tập 77
18:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 36
18:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 14
19:00HH_Teen đa sắc
Winx_Công chúa phép thuật P6 Tập 24
19:30Phim hoạt hình
Chú rùa ngốc nghếch P1 tập 07
20:00Phim_ Teen đa sắc
5S Online tập 62
20:30HH_Phim Gia đình
Gia đình phép thuật P1 Tập 205
20:45HH_Giấc mơ xanh
Chuyện kể bé nghe Tập 127
21:00HH_Hoạt Hình
Công chúa Ori P1 tập 17
21:30Phim hoạt hình
Siêu anh hùng Danny tập 20
22:00Phim hoạt hình
Chiến thần vô cực tập 36
22:30Phim hoạt hình
Chiến xa thần thú tập 14
23:00Phim hoạt hình
Misstin và thị trấn phép thuật P2 tập 23
23:30Phim hoạt hình
Tobot Tập 77