Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Chủ Nhật ngày 12-2-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 45
00:30Việt Nam Discovery
Số 29
01:00Theo dấu người xưa
Số 10
01:30Hành trang sống
Số 10
02:00Văn hóa Nhật Bản
Số 21
02:30Châu Á thân thương
Số 72
03:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 10
03:30Văn hóa Nhật Bản
Số 22
04:00Thế giới tự nhiên
Số 51
04:30Ký sự
Số 18
05:00Đi là đến
Số 7
05:30Ký sự rừng xanh số 10
06:00Văn hóa Nhật Bản
Số 25
06:30Châu Á thân thương
Số 74
07:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 12
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Văn hóa Nhật Bản
Số 26
08:00Thế giới tự nhiên
Số 52
08:30Việt Nam Discovery
Số 30
09:00Nhịp sống quanh ta
Số 10
09:30Hương vị Việt
Số 11
10:00Văn hóa Nhật Bản
Số 23
10:30Châu Á thân thương
Số 73
11:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 11
11:30Văn hóa Nhật Bản
Số 24
12:00Thế giới tự nhiên
Số 53
12:30Sắc màu văn hóa
Số 17
13:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 9
13:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 10
14:00Văn hóa Nhật Bản
Số 25
14:30Châu Á thân thương
Số 74
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 12
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Văn hóa Nhật Bản
Số 26
16:00Thế giới tự nhiên
Số 54
16:30Ký sự
Số 19
17:00Việt Nam xanh
Số 4
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 9 (PL)
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 27
18:30Châu Á thân thương
Số 75
19:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 13
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 28
20:00Thế giới tự nhiên
Số 55
20:30Việt Nam Discovery
Số 31
21:00Phố
Số 11
21:30Khám phá Châu Âu
Số 11
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 23
22:30Châu Á thân thương
Số 73
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 11
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 24