Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Chủ Nhật ngày 14-5-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 36
00:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
01:00Theo dấu người xưa
Số 22
01:30Hành trang sống
Số 22
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 49
02:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 1
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 4
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 50
04:00Thế giới tự nhiên
Số 37
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
05:00Đi là đến
Số 19
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 21 (PL)
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 53
06:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 3
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:007 ngày trải nghiệm Tokyo
tập 3
08:00Thế giới tự nhiên
Số 38
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 2
09:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 16
09:30Hương vị Việt (PL) số 15
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 51
10:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 2
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 5
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 52
12:00Thế giới tự nhiên
Số 39
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 3
13:00Theo dấu người xưa
Số 22 (PL)
13:30Hành trang sống
Số 22 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 53
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 3
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:007 ngày trải nghiệm Tokyo
tập 3
16:00Thế giới tự nhiên
Số 40
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 4
17:00Đi là đến
Số 19 (PL)
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 21 (PL)
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 54
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 4
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 14
19:30Khám phá Kumamoto Tận hưởng và trải nghiệm
Tập 3
20:00Thế giới tự nhiên
Số 41
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 5
21:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 16
21:30Khám phá Châu Âu
Số 19
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 51
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 2
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 5
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 52