Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Chủ Nhật ngày 21-5-2017

GiờChương trình
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 65
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 10
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 12
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 66
16:00Thế giới tự nhiên
Số 40
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 4
17:00Đi là đến
Số 20 (PL)
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 67
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 11
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 20
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 68
20:00Thế giới tự nhiên
Số 41
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 5
21:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 10
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
21:30Khám phá Châu Âu
Số 18
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 63
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 9
23:00Khám phá Nhật Bản
tập 11
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 64
00:00Thế giới tự nhiên
Số 37
00:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
01:00Đi là đến
Số 20
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 63
02:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 9
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 11
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 64
04:00Thế giới tự nhiên
Số 38
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 2
05:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 10
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
05:30Hương vị Việt (PL) số 10
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 67
06:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 11
07:00Khám phá Nhật Bản
tập 13
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 68
08:00Thế giới tự nhiên
Số 39
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 3
09:00Theo dấu người xưa
Số 23 (PL)
09:30Hành trang sống
Số 20 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 65
10:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 10
11:00Khám phá Nhật Bản
tập 12
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 66
12:00Thế giới tự nhiên
Số 40
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 4
13:00Đi là đến
Số 20 (PL)
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 22 (PL)