Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Chủ Nhật ngày 22-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 48
00:30Việt Nam Discovery
Số 20
01:00Theo dấu người xưa
Số 7
01:30Hành trang sống
Số 7
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 99
02:30Châu Á thân thương
Số 50
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 11
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 100
04:00Thế giới tự nhiên
Số 49
04:30Ký sự
Số 12
05:00Đi là đến
Số 4
05:30Ký sự rừng xanh số 7
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
06:30Châu Á thân thương
Số 52
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
08:00Thế giới tự nhiên
Số 50
08:30Việt Nam Discovery
Số 21
09:00Nhịp sống quanh ta
Số 7
09:30Hương vị Việt
Số 8
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
10:30Châu Á thân thương
Số 51
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103
12:00Thế giới tự nhiên
Số 51
12:30Sắc màu văn hóa
Số 11
13:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 6
13:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 7
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 104
14:30Châu Á thân thương
Số 52
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 13
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 105
16:00Thế giới tự nhiên
Số 9 (PL)
16:30Ký sự
Số 13
17:00Việt Nam xanh
Số 1
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 6 (PL)
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 106
18:30Châu Á thân thương
Số 53
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 14
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 109
20:00Thế giới tự nhiên
Số 10 (PL)
20:30Việt Nam Discovery
Số 22
21:00Phố
Số 8
21:30Khám phá Châu Âu
Số 8
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 101
22:30Châu Á thân thương
Số 51
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 12
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 103