Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Chủ Nhật ngày 22-10-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 21
00:30Hồn Việt
Số 11
01:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
01:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
01:30Thế giới tự nhiên
Số 22
02:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
02:30Cùng sao khám phá
Số 11
02:45Nghề xưa còn lại
Số 11
03:00Thế giới tự nhiên
Số 23
03:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
04:00Thực đơn đỉnh
Số 11
04:15Sống ở Việt Nam
Số 7
04:30Thế giới tự nhiên
Số 24
05:00Đi là đến (PL)
Số 10
05:30Quê nhà tôi ơi
Số 11
05:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
06:00Thế giới tự nhiên
Số 25
06:30Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
07:00Cùng sao khám phá
Số 11
07:15Nghề xưa còn lại
Số 11
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Thế giới tự nhiên
Số 19
08:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
08:30Bên dòng Nhật lệ
Số 11
08:45Tour de Vietnam
Số 11
09:00Thế giới tự nhiên
Số 20
09:30Hồn Việt
Số 11 (PL)
10:00Thực đơn đỉnh
Số 11
10:15Sống ở Việt Nam
Số 7
10:30Thế giới tự nhiên
Số 21
11:00Hồn Việt
Số 11
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 11
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
12:00Thế giới tự nhiên
Số 22
12:30Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 11
13:00Cùng sao khám phá
Số 11
13:15Nghề xưa còn lại
Số 11
13:30Thế giới tự nhiên
Số 23
14:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
14:30Thực đơn đỉnh
Số 11
14:45Sống ở Việt Nam
Số 7
15:00Thế giới tự nhiên
Số 24
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Đi là đến (PL)
Số 10
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
16:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
16:30Thế giới tự nhiên
Số 25
17:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
17:30Cùng sao khám phá
Số 11
17:45Nghề xưa còn lại
Số 11
18:00Thế giới tự nhiên
Số 26
18:30Khám phá Châu Âu (PL)
Số 10
19:00Hương vị Việt
Số 1 (PL)
19:15Tour de Vietnam
Số 12
19:30Thế giới tự nhiên
Số 23
20:00Hồn Việt
Số 11 (PL)
20:30Thực đơn đỉnh
Số 11
20:45Sống ở Việt Nam
Số 7
21:00Thế giới tự nhiên
Số 24
21:30Đi là đến (PL)
Số 10
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 11
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 11
22:30Thế giới tự nhiên
Số 25
23:00Theo dấu người xưa (PL)
Số 10
23:30Cùng sao khám phá
Số 11
23:45Nghề xưa còn lại
Số 11