Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Chủ Nhật ngày 23-12-2018

GiờChương trình
00:00Cùng sao khám phá
Số 16
00:30Hồn Việt
Số 3
01:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
01:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
01:30Thế giới tự nhiên
Số 16
02:00Nhịp sống quanh ta
Số 14
02:30Cùng sao khám phá
Số 16
02:45Nghề xưa còn lại
Số 16
03:00Thế giới tự nhiên
Số 17
03:30Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
04:00Thực đơn đỉnh
Số 16
04:15Sống ở Việt Nam
Số 28
04:30Thế giới tự nhiên
Số 18
05:00Đi là đến
Số 8
05:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
05:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
06:00Thế giới tự nhiên
Số 19
06:30Theo dấu người xưa
Số 7
07:00Cùng sao khám phá
Số 16
07:15Nghề xưa còn lại
Số 16
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Thế giới tự nhiên
Số 13
08:00Nhịp sống quanh ta
Số 14
08:30Hương vị Việt
Số 3
08:45Tour de Vietnam
Số 31
09:00Thế giới tự nhiên
Số 14
09:30Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
10:00Thực đơn đỉnh
Số 16
10:15Sống ở Việt Nam
Số 28
10:30Thế giới tự nhiên
Số 15
11:00Hồn Việt
Số 3
11:30Quê nhà tôi ơi
Số 16
11:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
12:00Thế giới tự nhiên
Số 16
12:30Nhịp sống quanh ta
Số 14
13:00Cùng sao khám phá
Số 16
13:15Nghề xưa còn lại
Số 16
13:30Thế giới tự nhiên
Số 17
14:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
14:30Thực đơn đỉnh
Số 16
14:45Sống ở Việt Nam
Số 28
15:00Thế giới tự nhiên
Số 18
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Đi là đến
Số 8
16:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
16:30Thế giới tự nhiên
Số 19
16:45Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
17:00Theo dấu người xưa
Số 7
17:30Cùng sao khám phá
Số 16
17:45Nghề xưa còn lại
Số 16
18:00Khám phá Châu Âu
Số7
18:30TUOR DE VIET NAM- SỐ 2/45
19:00Thế giới tự nhiên 27/55
19:15Tour de Vietnam
Số 6/38
19:30Thế giới tự nhiên
Số 17
20:00Việt Nam Đất Nước Con người
Số 9
20:30Thực đơn đỉnh
Số 16
20:45Sống ở Việt Nam
Số 28
21:00Thế giới tự nhiên
Số 18
21:30Đi là đến
Số 8
22:00Quê nhà tôi ơi
Số 16
22:15Câu chuyện nghệ thuật
Số 16
22:30Thế giới tự nhiên
Số 19
23:00Theo dấu người xưa
Số 7
23:30Cùng sao khám phá
Số 16
23:45Nghề xưa còn lại
Số 16