Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV Chủ Nhật ngày 26-3-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
00:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 2
01:00Theo dấu người xưa
Số 16
01:30Hành trang sống
Số 16
02:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
02:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 12
03:00Cảm nhận Nhật Bản bằng 5 giác quan
03:30Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 31
04:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 3
05:00Đi là đến
Số 13
05:30Ẩm thực quanh ta
Số 14
06:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
06:30Nhật Bản cổ kính và uy nghiêm
Số 2 (PL)
07:00Ẩm thực Nhật Bản
Số 1
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 32
08:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 4
09:00Nhịp sống quanh ta
Số 16
09:30Hương vị Việt
Số 16
10:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL) (PL)
10:30Nhật Bản cổ kính và uy nghiêm
Số 1 (PL)
11:00Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
11:30Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL)
12:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 33
12:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 5
13:00Theo dấu người xưa
Số 16 (PL)
13:30Hành trang sống
Số 16 (PL)
14:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 1 (PL)
14:30Nhật Bản cổ kính và uy nghiêm
Số 2 (PL)
15:00Ẩm thực Nhật Bản
Số 1
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
16:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 34
16:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 6
17:00Đi là đến
Số 13 (PL)
17:30Ẩm thực quanh ta
Số 14 (PL)
18:00Khám phá Nhật Bản
Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
18:30Công viên Disneyland Tokyo (PL)
19:00Ẩm thực Nhật Bản
Số 2
19:30Công viên nước Disney Tokyo 2017 (PL)
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 35
20:30Theo đuổi ước vọng (PL)
Số 7
21:00Nhịp sống quanh ta
Số 16 (PL)
21:30Khám phá Châu Âu
Số 16
22:00Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL) (PL)
22:30Nhật Bản cổ kính và uy nghiêm
Số 1 (PL)
23:00Nihombashi
Lịch sử và văn hoá trường tồn (PL)
23:30Khám phá Nhật Bản Những hòn đảo kỳ thú ở Kyushu
Số 2 (PL)