Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 2 ngày 13-2-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 51
00:30Ký sự
Số 18
01:00Đi là đến
Số 7
01:30Ký sự rừng xanh số 10
02:00Văn hóa Nhật Bản
Số 23
02:30Châu Á thân thương
Số 73
03:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 11
03:30Văn hóa Nhật Bản
Số 24
04:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 23
04:30Việt Nam Discovery
Số 30
05:00Nhịp sống quanh ta
Số 10
05:30Hương vị Việt
Số 11
06:00Văn hóa Nhật Bản
Số 26 (PL)
06:30Châu Á thân thương
Số 75
07:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 13
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:30Văn hóa Nhật Bản
Số 28
08:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 24
08:30Sắc màu văn hóa
Số 17
09:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 9
09:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 10
10:00Văn hóa Nhật Bản
Số 25
10:30Châu Á thân thương
Số 74
11:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 12
11:30Văn hóa Nhật Bản
Số 26
12:00Thế giới tự nhiên
Số 54
12:30Ký sự
Số 19
13:00Việt Nam xanh
Số 4
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 9 (PL)
14:00Văn hóa Nhật Bản
Số 26 (PL)
14:30Châu Á thân thương
Số 75
15:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 13
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Văn hóa Nhật Bản
Số 28
16:00Thế giới tự nhiên
Số 55
16:30Việt Nam Discovery
Số 31
17:00Phố
Số 11
17:30Khám phá Châu Âu
Số 11
18:00Văn hóa Nhật Bản
Số 29
18:30Châu Á thân thương
Số 76
19:00Khám phá Nhật bản
Số 16
19:30Văn hóa Nhật Bản
Số 30
20:00Thế giới tự nhiên (PL)
Số 38
20:30Sắc màu văn hóa
Số 18
21:00Sắc màu không gian
Số 4
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 10
22:00Văn hóa Nhật Bản
Số 25
22:30Châu Á thân thương
Số 74
23:00Vào bếp cùng Sashihara Rino
Số 12
23:30Văn hóa Nhật Bản
Số 26