Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 2 ngày 15-5-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 44
00:30Theo đuổi ước vọng
Số 8
01:00Đi là đến
Số 19
01:30Ẩm thực quanh ta
Số 21 (PL)
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 51
02:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 2
03:00Khám phá Nhật Bản
tập 5
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 52
04:00Thế giới tự nhiên
Số 45
04:30Theo đuổi ước vọng
Số 9
05:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 16
05:30Hương vị Việt (PL) số 15
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 54
06:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 4
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
07:00Khám phá Nhật Bản
tập 6
07:30Khám phá Kumamoto
Tập 3
08:00Thế giới tự nhiên
Số 46
08:30Theo đuổi ước vọng
Số 10
09:00Theo dấu người xưa
Số 22 (PL)
09:30Hành trang sống
Số 22 (PL)
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 53
10:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 3
11:007 ngày trải nghiệm Tokyo
tập 3
12:00Thế giới tự nhiên
Số 47
12:30Theo đuổi ước vọng
Số 12
13:00Đi là đến
Số 19 (PL)
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 21 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 54
14:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 4
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:00Khám phá Nhật Bản
tập 6
15:30Khám phá Kumamoto
Tập 3
16:00Thế giới tự nhiên
Số 48
16:30Theo đuổi ước vọng
Số 1
17:00Nhịp sống quanh ta (PL)
Số 16
17:30Khám phá Châu Âu
Số 19
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 55
18:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 5
19:00Khám phá Nhật Bản
Tập 14
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 56
20:00Thế giới tự nhiên
Số 35
20:30Theo đuổi ước vọng
Số 9
21:00Đi là đến
Số 19 (PL)
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 22
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản
tập 53
22:30Trải nghiệm cùng Remys (PL)
tập 3
23:007 ngày trải nghiệm Tokyo
tập 3