Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 2 ngày 15-7-2019

GiờChương trình
00:00Ẩm thực quanh ta
số 15
00:30Thế giới tự nhiên
số 15
01:00Sống ở Việt Nam
số 15
01:15Tour de Việt Nam
số 15
01:30Việt Nam Đất nước con người
số 15
02:00Đi là đến
số 3
02:30Cùng sao khám phá
số 3
03:00Ẩm thực quanh ta
số 16
03:30Thế giới tự nhiên
số 16
04:00Sống ở Việt Nam
số 16
04:15Tour de Việt Nam
số 16
04:30Việt Nam Đất nước con người
số 16
05:00Hành trang sống
số 3
05:30Câu chuyện nghệ thuật
số 3
06:00Ẩm thực quanh ta
số 17
06:30Thế giới tự nhiên
số 17
07:00Sống ở Việt Nam
số 17
07:15Tour de Việt Nam
số 17
07:30Việt Nam Đất nước con người
số 17
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
08:00Hồn Việt
số 3
08:30Trái tim cho em
số 10 (PL)
08:45Bên dòng Nhật Lệ
số 3
09:00Ẩm thực quanh ta
số 18
09:30Thế giới tự nhiên
số 18
10:00Sống ở Việt Nam
số 18
10:15Tour de Việt Nam
số 18
10:30Việt Nam Đất nước con người
số 18
11:00Khám phá châu Âu
số 3
11:30Về quê
số 16
11:45Nghề xưa còn lại
số 3
12:00Ẩm thực quanh ta
số 19
12:30Thế giới tự nhiên
số 19
13:00Sống ở Việt Nam
số 19
13:15Tour de Việt Nam
số 19
13:30Việt Nam Đất nước con người
số 19
14:00Nhịp sống quanh ta
số 3
14:30Cùng em đến trường
số 16
14:45Quê nhà tôi ơi
số 3
15:00Ẩm thực quanh ta
số 20
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Thế giới tự nhiên
số 20
16:00Sống ở Việt Nam
số 20
16:15Tour de Việt Nam
số 20
16:30Việt Nam Đất nước con người
số 20
17:00Những mảnh ghép cuộc sống
số 3
17:30Hương vị Việt
số 3
18:00Ẩm thực quanh ta
số 22
18:30Thế giới tự nhiên
số 22
19:00Sống ở Việt Nam
số 22
19:15Tour de Việt Nam
số 22
19:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
20:00Đi là đến
số 4
20:30Cùng sao khám phá
số 4
21:00Ẩm thực quanh ta
số 22
21:30Thế giới tự nhiên
số 22
22:00Sống ở Việt Nam
số 22
22:15Tour de Việt Nam
số 22
22:30Việt Nam Đất nước con người
số 22
23:00Đi là đến
số 4
23:30Cùng sao khám phá
số 4