Lịch phát sóng VTVcab 22 – LifeTV thứ 2 ngày 16-1-2017

GiờChương trình
00:00Thế giới tự nhiên
Số 42
00:30Ký sự
Số 10
01:00Đi là đến
Số 3 (PL)
01:30Ký sự rừng xanh số 6
02:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 87
03:00Khám phá Nhật Bản
Số 5
03:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 88
04:00Thế giới tự nhiên
Số 43
04:30Việt Nam Discovery
Số 18
05:00Nhịp sống quanh ta
Số 6
06:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
06:30Châu Á thân thương
Số 46
07:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
07:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV
08:00Thế giới tự nhiên
Số 44
08:30Sắc màu văn hóa
Số 9
09:00Việt Nam Đất nước Con người
Số 5
09:30Những mảnh ghép cuộc sống
Số 6
10:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
10:30Châu Á thân thương
Số 45
11:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
11:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90
12:00Thế giới tự nhiên
Số 45
12:30Ký sự
Số 11
13:00Việt Nam trong tôi
Số 6
13:30Ẩm thực quanh ta
Số 5 (PL)
14:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 91
14:30Châu Á thân thương
Số 46
15:00Khám phá Nhật Bản
Số 7
lịch phát sóng VTVcab 22 - LifeTV hôm nay
15:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 92
16:00Thế giới tự nhiên
Số 46
16:30Việt Nam Discovery
Số 19
17:00Phố
Số 7
17:30Khám phá Châu Âu
Số 7
18:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 93
18:30Châu Á thân thương
Số 47
19:00Khám phá Nhật Bản
Số 8
19:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 94
20:00Thế giới tự nhiên
Số 47
20:30Sắc màu văn hóa
Số 10
21:00Di sản Việt Nam
Số 7
21:30Ẩm thực quanh ta
Số 6
22:00Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 89
22:30Châu Á thân thương
Số 45
23:00Khám phá Nhật Bản
Số 6
23:30Lễ hội ẩm thực Nhật Bản Shikioiri
Số 90